Segregacja odpadów w biurze i małej firmie

Segregacja odpadów w biurze i małej firmie

Wdrożenie w firmie prostych zasad segregacji odpadów to jedno z podstawowych działań, które powinno zostać podjęte w każdym przedsiębiorstwie. Selekcjonowanie śmieci umożliwia ich łatwe przechowywanie i recykling.

W 2019 roku rozpoczął się w Polsce proces zmian w zakresie selekcji odpadów, również w sferze firmowej i biurowej. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku na terenach gmin zakłada 5-frakcyjny system selekcji śmieci – określa 5 kategorii (rodzajów) odpadów:

 1. Papier – do pojemników w kolorze niebieskim należy wrzucać opakowania papierowe i tekturowe, gazety i ulotki, papier biurowy i szkolny. Nie wrzucamy papierowych odpadów higienicznych (np. zużytych ręczników i czyściw), kartonów po napojach i mleku, papieru powlekanego folią lub lakierowanego, papierowych worków i pudełek po nawozach i materiałach budowlanych.
 2. Szkło – do pojemników w kolorze zielonym wrzucamy czyste słoiki, butelki po napojach, szklane opakowania po kosmetykach. Nie wrzucamy natomiast wyrobów ceramicznych i porcelanowych, szkła żaroodpornego, zniczy i świec z zawartością, wszelkiego rodzaju żarówek, luster i szyb, opakowań po lekach, olejach silnikowych i rozpuszczalnikach.
 3. Metale i plastik (tworzywa sztuczne) – do worków w kolorze żółtym wrzucamy butelki plastikowe i nakrętki, plastikowe torebki, worki foliowe i opakowania, kartony po mlekach i soku, opakowania z tworzyw sztucznych i puszki. Nie wrzucamy opakować po lekach, farbach i lakierach, baterii.
 4. Odpady BIO – do pojemników w kolorze brązowym wrzucamy odpadki warzywne i owocowe (np. pestki, obierki), trociny i korę, gałęzie, skoszoną trawę. Nie wrzucamy ziemi, kamieni, popiołu z węgla kamiennego, impregnowanego drewna, mięsa, kości i odchodów zwierzęcych.
 5. Odpady zmieszane – do czarnych pojemników wrzucamy wszystkie śmieci, które nie nadają się do umieszczenia w pozostałych kategoriach. Nie wrzucamy odpadów niebezpiecznych, leków i chemikaliów, baterii, żarówek i akumulatorów, odpadów budowlanych.

Segregacja śmieci w biurze

Jak skutecznie wdrożyć segregację śmieci w firmie?

Aby skutecznie i płynnie wdrożyć segregację śmieci w firmie konieczne jest nie tylko zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników na wszystkie rodzaje odpadów, ale również przeszkolenie pracowników. Od czego zacząć? Podpowiadamy.

Po pierwsze – wybierz odpowiednie pojemniki i kosze do segregacji śmieci

 • Kosze na śmieci muszą być dobrej wielkości – dopasuj je do ilości odpadów, jakie są wytwarzane w firmie.
 • Pojemniki muszą być w miejscu ogólnodostępnym. Błędem jest zostawienie kosza na odpady mieszane np. w kuchni biurowej a pojemników na szkło, papier i plastik w innym pomieszczeniu – to nie zmotywuje pracowników do segregacji, wręcz przeciwnie.
 • Zadbaj o dobre oznaczenie koszy na śmieci – nie wszyscy wiedzą (lub pamiętają) jaki kolor odpowiada danemu rodzajowi odpadów. Warto oznaczyć kosze naklejkami z pełnymi informacjami o śmieciach, jakie należy do nich wrzucać i jakich się nie powinno.
 • Przy drukarce postaw pojemnik na papier. Pamiętaj jednak o wdrożeniu zasad oszczędzania z papieru w firmie i przypominaniu pracownikom o tym, jak ważne jest mięcie wyrzucanego papieru.
 • Zwykłe kubły na śmieci w kolorach mogą zaburzyć aranżację biura, jednak pamiętaj – nie muszą to być „tradycyjne” kosze. Możesz wybrać eleganckie kosze na odpady, dyskretnie oznaczone etykietką informacyjną.

Po drugie – zrób szkolenie pracownikom

 • Zorganizuj spotkanie ze swoim zespołem i przekaż wszystkie najważniejsze informacje dotyczące zasad segregacji śmieci.
 • Przygotuj plansze, które będą ogólnodostępne (jeśli możesz – powieś je w widocznym miejscu, np. nad koszami na śmieci) z wypunktowanymi zasadami segregacji odpadów.
 • Pamiętaj, by przekazać swoim pracownikom główny cel podjętych działań – segregacja śmieci nie będzie przykrym obowiązkiem, jeśli będą przekonani o tym, jak ogromne znaczenie ma to dla środowiska. Z pewnością w Twoim zespole jest wiele osób, które wartościami ekologicznymi kierują się na co dzień.
 • Stwórz miejsce, w którym każdy z pracowników będzie miał dostęp do wszystkich materiałów związanych z zachowaniem zasad ekologii w firmie. Zachęć do aktywnej wymiany informacji, dzielenia się spostrzeżeniami, zgłaszania nowych rozwiązań, dzięki którym firma będzie jeszcze bardziej eko.
 • Zrób dla swoich pracowników prezentację – pokaż liczby, które będą dowodem na skuteczność ekologicznej misji firmy, będą wskazywały na realne oszczędności przedsiębiorstwa.

Po trzecie – pamiętaj o konsekwencji

Wydawać się może, że wdrożenie zasady segregacji śmieci w firmie to nic trudnego. Proces ten nie jest jednak tak prosty – wyrzucanie śmieci do jednego worka jest mniej czasochłonne i nie wymaga dodatkowej aktywności, w związku z czym bardzo wiele osób unika selekcji po prostu z lenistwa. To  główny powód, dla którego segregację musisz zorganizować w jak najprostszy sposób! Kosze powinny być dobrze oznaczone, dostępne i dobrze widoczne. Umieść kosze w kuchni firmowej, kafejce, punktach ksero.

Niezbędne jest więc wyrobienie nawyków u każdego członka zespołu. Ten proces wymaga jednak czasu i nadzoru przełożonych. Reaguj od razu, jeśli zauważysz niewłaściwe śmieci w pojemniku. Pamiętaj, by wokół segregacji odpadów w firmie zbudować przyjazną atmosferę – nie stosuj kar za pomyłki, dawaj nagrody za skuteczne wdrażanie procesu.