Smog

Zabójczy SMOK, z którym musimy walczyć w XXI wieku

Każdy zna historie o strasznych smokach, z którymi musieli walczyć dzielni rycerze lub sprytni śmiałkowie. Bestie strzegące księżniczek, nękające miasta i wsie, zamieszkujące pieczary, zabijające rzesze niewinnych i bezbronnych ludzi ogniem przerażały każdego z nas w dzieciństwie. Niestety, czasy zabójczych bestii wyszły z książek i każdego dnia zbierają śmiertelne żniwo. Oczywiście, poza Krakowem, w miastach nie spotkamy już prawdziwego smoka.

Mowa oczywiście o SMOGU – innej postaci straszliwego, legendarnego zabójcy z bajek.

 

Smog, czyli zabójcza bestia naszych czasów – najważniejsze informacje

Co to jest smog? W wielkim skrócie jest to zanieczyszczenie powietrza, zjawisko atmosferyczne powstające w wyniku mieszania się spalin z mgłą (samo słowo powstało z połączenia dwóch wyrazów: smoke i fog, z ang. dym i mgła). Kojarzy się przede wszystkim ze specyficznie wyglądającą chmurą, unoszącą się nad miastem w sezonie grzewczym.

Rodzaje smogu

 • Smog tzw. londyński – składa się z dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenków węgla, sadzy oraz trudno opadających pyłów. Występuje zimą podczas inwersji powietrza (wzroście jego temperatury wraz z wysokością – zjawisko to blokuje pionowe mieszanie się powietrza).
 • Smog w typie Los Angeles (inaczej zwany fotochemicznym) – powstaje latem, w strefach subtropikalnych i składa się z tlenków węgla, tlenków azotu i węglowodorów, które z czasem ulegają reakcjom, w wyniku których powstają azotan nadtlenku acetylu, aldehydy i ozon.

Smog ciekawostki

Przyczyny smogu

Powstawanie smogu wynika z emisji szkodliwych pyłów i gazów powstających z nieefektywnego spalania różnego rodzaju paliw, tj. węgla drzewnego czy krzemiennego, benzyny i oleju napędowego.

Dominującą przyczyną powstawania smogu jest w ostatnich latach tzw. emisja niska, czyli zanieczyszczenia powietrza z małych palenisk (uże przedsiębiorstwa, energetyka zawodowa i przemysłowa od wielu lat stara się eliminować emisję szkodliwych substancji do atmosfery)

 • Emisja z kotłowni w domach mieszkalnych – ta przyczyna jest obecnie największym problemem i wynika głównie z braku świadomości społeczeństwa na temat tego, czym (jakimi paliwami) ogrzewają swoje domy i jaki wpływ ma to na jakość powietrza.
 • Emisja komunikacyjna – problem związany z dużym ruchem samochodowym.
 • Zanieczyszczenie napływowe – jest to problem, który w niewielkim stopniu jest zależny od ludzi, ale w niektórych rejonach kraju ma bardzo duży wpływ na zanieczyszczenie powietrza.

Skala jakości powietrza tabela

Skutki smogu

Największym problemem związanym ze smogiem jest fakt, iż wprowadzając do powietrza szkodliwe substancje zanieczyszczamy równocześnie wodę i glebę, a więc wszystkie organizmy oddychające, spożywające roślinność rosnącą na skażonych obszarach.

Najbardziej odczuwalnymi skutkami smogu są:

 • znaczny wzrost zachorowalności na choroby układu dróg oddechowych, układu krążenia i układu nerwowego,
 • nasilenie objawów astmy, chorób płuc i serca, wzrost zachorowalności na te i inne schorzenia,
 • zwiększenie zachorowalności na nowotwory,
 • podniesione ryzyko patologii ciąży, zwiększenie zachorowalności u dzieci,
 • skrócenie długości życia i pogorszenie jego jakości,
 • podniesienia poziomu stężenia substancji rakotwórczych w glebie,
 • zanieczyszczenie sadzą i pyłem budynków i innych elementów architektury miejskiej.

Jak zmniejszać ryzyko występowania smogu?

Edukacja – akcja! Większość ekspertów zgodnie przyznaje, że nie uda się ograniczyć smogu bez edukacji wszystkich stron – mieszkańców miast, producentów i dostawców (np. kotłów i paliw), decydentów. Uświadomienie skutków obecności szkodliwych substancji i zanieczyszczenia powietrza musi być pierwszym krokiem do walki z konsekwencjami.

W związku z tym coraz częściej prowadzone są różnego rodzaju akcje informacyjne i ostrzegawcze, organizowane są spotkania z władzami, oparte na dialogu i merytorycznych argumentach, które skutkują wypracowaniu optymalnych rozwiązań na szerszą skalę (np. dopłaty do pieców 5 klasy, dofinansowania przedsięwzięć mających na celu walkę ze smogiem lub ograniczenie emisji).

Podstawowe sposoby na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w miastach i ograniczenie występowania smogu:

 • wymiana kotłów i pieców w gospodarstwach domowych na urządzenia spełniające normy emisyjne (kotły małej mocy),
 • egzekwowanie kar za palenie śmieci oraz zwiększenie presji społeczeństwa na osoby, które świadomie zanieczyszczają powietrze,
 • popularyzowanie publicznych środków transportu,
 • ograniczanie ruchu kołowego w miastach,
 • zwiększać obszary zielone w miastach i wokół nich, tworzenie przestrzeni biologicznie czynnych,
 • wdrażanie technologii energooszczędnych i polityk zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach,
 • podejmowanie działań związanych z zieloną infrastrukturą w miastach.

Jak się chronić przed smogiem?

Aby uchronić siebie i bliskich przed negatywnymi skutkami wdychania zanieczyszczonego powietrza należy każdego dnia podejmować różnego rodzaju działania. Poznaj podstawowe sposoby chronienia się przed smogiem.

 • Kontrolowanie stanu jakości powietrza – do sprawdzania poziomu zanieczyszczenia służą specjalne aplikacje na smartfony, można również korzystać z informacji, które na bieżąco podawane są na portalach.
 • Dbanie o roślinność w pomieszczeniach, w których się przebywa (praca, biura, dom) – im więcej roślin, tym czystsze powietrze.
 • Ograniczenie czasu, jaki przebywa się w miejscach o największym stężeniu zanieczyszczeń w powietrzu (np. w centrach miast). W miarę możliwości – pozostawanie w domu, gdy smog jest największy.
 • Filtrowanie, oczyszczanie powietrza w domu specjalnymi urządzeniami.
 • Korzystanie z maseczek antysmogowych.
 • Odpowiednia dieta i suplementacja.